fbpx

Ochrana a spracovanie osobnýchch údajov

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoluje dotknutá osoba spoločnosti Tomáš Baffi VODA, PLYN, KÚRENIE, so sídlom Banícká 337, Krásnohorské Podhradie 04941 IČO: 50712772, zapísanej v živnostenskom registri okresného úradu Rožňava, číslo živnostenského registra: 850-12428 (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 

  • meno a priezvisko alebo názov spoločnosti
  • e-mail
  • telefónne číslo

 

Meno, priezvisko alebo názov spoločnosti, telefónne číslo a e-mail je nutné spracovať za účelom vykonania nami poskytovaných služieb . Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov.

 

Spracovanie osobných údajov

 

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu alebo zasláním listu na naše kontaktné údaje.

  • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom. Osobné údaje môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
    • Poskytovateľ webhostingu Websupport s.r.o.
    • Prípadne ďalší poskytovatelia alebo dodávatelia webových systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť využíva [Google Analytics, Facebook].